شناختنامه گروه ادبیات عربی
 مقدمه
              إنّا أنزلناه قرآناً عربیّاً لعلّکم تعقلون(سوره یوسف/2)
همه می دانیم که آخرین کتاب آسمانی  و امانت گران سنگ پیامبر عظیم الشأن اسلام  به زبان عربی نازل شده است؛ و از سویی میراث ماندگار اهل بیت  پیامبر که مفسران حقیقی قرآن نیز می باشند به زبان عربی نازل شده است.
بدین جهت ضرورت آشنایی با این زبان برای انسان های معتقد به مکتب نورانی اسلام امری بدیهی است،و بدون تردید برای رسیدن به این هدف مقدس  و دریافت پیام روحبخش این کتاب هدایت می بایست با علوم ادبی آشنا شد؛ چرا که این زبان پلی است که بدون گذر از آن ، هرگز به ساحل معانی عمیق و ژرف نخواهیم رسید.
 بر این اساس گروه ادبیات عربی دانشگاه مجازی المصطفی (ص) تلاش می کند تا فراگیران را در جهت تفسیر، ترجمه و فهم مهم ترین منبع سعادت بشر یعنی قرآن و نیز بهره مندی از فرمایشات حضرات معصومین یاری رساند.
اهداف
1.پرورش نیروهای توانمند در حوزه ادبیات عربی؛
2.پاسخگویی به نیازهی متقاضیان؛
3.توانمند سازی فراگیران جهت درک بهتر متون دینی.
سیاست ها
1.کاربردی سازی مباحث نظری ادبیات ؛
2.پژوهش محوری؛
3.غنی سازی متون ادبی از شواهد قرآنی و روایی؛
4.مشاوره با مراکز آموزشی حضوری جهت بو می سازی برنامه ها.
سازمان گروه
*مدیر گروه: حجت الاسلام و المسلمین امیر امینی
*اعضای گروه:حجج اسلام محمد حسین بیت غانم، جواد عصاری، سید خالد الحسینی و جناب آقای فرامرز علیزاده
*کارشناس اجرایی: بهاءالدین شریعتی