شناختنامه گروه فلسفه و کلام
مقدمه
بدون تردید عقاید و باورهای یک دین پایه و اساس آن دین را تشکیل می دهد و همه دستورات ، توصیه ها ، امرها و نهی های یک دین ، بر پایه ی آن استوار می گردد. هر چه این پایه استوارتر باشد انسان مؤمن را در مسیر حرکت به سوی کمال آماده تر می سازد.
فساد در عقیده زمینه ی هر گونه فساد اخلاقی، اجتماعی،سیاسی و فرهنگی را فراهم می سازد وبرای دفع و رفع این مفاسد باید از بازسازی اندیشه و عقاید آغاز کرد.
بر این اساس شناخت صحیح از انسان،آغاز و انجام هستی،رهبران و ......اگر با ایمان راسخ همراه گردد نتیجه اش تسلیم محض بودن در برابر فرمان های الهی است که توسط سفیران معصوم به دست انسان رسیده است.
گروه فلسفه و کلام دانشگاه مجازی در راستای تحقق این امر خطیر و نیل به آن  هدف ارزشمند تشکیل وبه فعالیت می پردازد.
اهداف
1.پاسخگویی به نیازهای مخاطبان در حوزه اندیشه؛
2.پرورش نیروهای توانمند در حوزه مسائل فلسفی و کلامی؛
3.تلاش در جهت استحکام اعتقادات.
سیاست ها
1.پژوهش محوری؛
2.دوری از تعصبات مذهبی در طرح نظرات؛
3.نگاه تقریبی در طرح مسائل ؛
3.پرورش روحیه نقد و نظر؛
4.بروز رسانی محتوای دروس با نیازهای مخاطبان؛
5.مشاوره پیوسته  با مراکز آموزشی حضوری جهت بومی سازی برنامه ها.
سازمان گروه
*سرپرست گروه:حجت الاسلام و المسلمین امیر امینی
*اعضای گروه: حجج اسلام سعید ارجمند فر،صالح وائلی، دکتر سید رشید صمیمی ودکتر سید ابراهیم الموسوی
*کارشناس اجرایی :بهاءالدین شریعتی