رشته كارداني زبان فارسي و معارف اسلامي شامل 72 واحد درسي است كه در اين رشته دانش پژوهان با مهارت‌هاي چهارگانه در زبان فارسي ، يادگيري لغات و اصطلاحات ديني در زبان فارسي، كليات معارف اسلامي آشنا مي‌شوند و در پايان موفق به اخذ مدرك كارداني مي‌گردند.