گروه فقه، از گروه‌هاي علمي دانشگاه مجازي المصطفي مي‌باشد كه در تابستان سال 1387 تأسيس گرديد و تاکنون چندین دوره جذب دانشجو از کشورهای مختلف داشته است.
 
تذکر: کلیه واحدهای درسی این دوره‌ها به شکل غیرحضوری و با استفاده از فضای سایبر و یا به شکل تلفیقی ارائه می‌گردد.
  • اهداف
  1. توسعه و تعميق رشته هاي فقه اسلامي در سطح بين الملل و به زبان هاي زنده دنيا
  2. رشد علمي دانش آموختگان رشته هاي فقه، در قالب برنامه هاي پژوهشي متناسب
  3. تربيت مدرس و مبلغ در زمينه فقه اسلامي
  • سياست‌ها
  1. توجه به شاخصه‌هاي مطالعات فقهي حوزوي و استفاده از ظرفيت‌هاي آن در دوره‌هاي مرتبط
  2. مشاوره با مراكز آموزشي خارج كشور جهت بومي سازي برنامه‌ها
  3. اولويت‌بندي رشته‌ها، بر اساس نيازهاي بين المللي
  4. توجه به رويكردهاي پژوهشي و قرآني در رشته‌هاي مختلف
  5. ايفاي نقش مكمل براي رشته‌هاي حضوري جامعة ‌المصطفي
   دانلود : feghh1.zip           حجم فایل 1949 KB