گروه مطالعات قرآنی دانشگاه مجازی المصطفی ، طراحی و تدوین دوره ها و رشته های آموزشی در مقاطع تحصیلی کارشناسی تا دکتری به زبان های مورد نیاز در حوزه قرآن و حدیث را بر عهده دارد، همچنین  هدایت و نظارت علمی بر روند فعالیت های آموزشی و پژوهشی رشته های قرآن و حدیث از وظایف این گروه می باشد. مدیریت این گروه در حال حاضر بر عهده حضرت حجةالاسلام والمسلمین دکتر رضایی اصفهانی می باشد.
این گروه از نیمه دوم سال 1388 در رشته کارشناسی علوم قرآن و حدیث به زبان عربی دانشجو و طلبه پذیرفته است و از نیمه اول سال 1390 به زبان اردو در این رشته قرآن پژوه می پذیرد.
اهداف
1. توسعه و تعمیق دانش های قرآن و حدیث در سطح بین‌الملل
2. ارائه معارف قرآن و اهل‌بیت به زبان های زنده دنیا
3. تربیت نیروهای علمی متخصص در رشته های قرآن
و حدیث
سیاست ها
1. جذب فرهیختگان داخل و خارج کشور به رشته‌های قرآن و حدیث و ارتقای علمی آن‌ها
2. رویکرد به مباحث میان رشته ای قرآن و علوم، به ویژه علوم انسانی
3. توجه به رشته های تطبیقی (بین مذاهب و ادیان) و استشراقی با هدف دفاع از قرآن و مذهب اهل بیت
4. اهتمام به پژوهش محوری در ایجاد رشته های جدید
5. اولویت دهی به تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)
6. ایفای نقش مکمل برای رشته¬های حضوری جامعة المصطفی