مدیر دوره
به منظور هدایت علمی و آموزشی دانش پذیران در هر دوره آموزشی یکی از اعضای هیات علمی یا اعضای گروه علمی به عنوان مدیر دوره انتخاب به آنان معرفی می شود که مسئولیت آن رشته را بعهده دارد تعدادی از این مسئولیتها عبارتند از:
 1. تنظیم برنامه جامع آموزشی، پژوهشی و تربیتی دوره
 2. هدایت آموزشی، پژوهشی و تربیتی دانش پژوهان
 3.  برنامه ریزی دروس هر ترم
 4. نظارت بر عملکرد مدیران دروس و اساتید
 5. پاسخگویی، شناسایی و رفع مسائل و مشکلات علمی و اجرایی دوره و پیشنهاد راهکار و پی گیری رفع مشکلات از واحدهای مربوطه
 6. شناسایی نیازهای پژوهشی دانش پژوهان (شامل دوره های آموزشی و کارورزی مورد نیاز، متون و منابع کمک آموزشی، امکانات کتابخانه ای، نشست ها و مسابقات علمی، انجمن علمی و ...) و برنامه ریزی لازم برای پاسخگویی به آنها
 7. شناسایی پژوهشگران برتر
 8. شناسایی نیازهای تربیتی دانش پژوهان (شامل آموزش ها و مهارت های قرآنی، آموزش های کاربردی، مسابقات و برنامه های فرهنگی و ...) و برنامه ریزی لازم برای پاسخگویی به آنها
 9. برنامه ریزی مناسبت های مذهبی
 10. شناسایی فعالان فرهنگی

مدیران دوره مسئول هستند ظرف 48 ساعت به مکاتبات دانش پژوهان پاسخ دهند و ساعاتی را در طول هفته به حضور آنلاین برای پاسخ گویی به مشکلات علمی و اجرایی دانش پژوهان اختصاص دهند.
مدیر درس
مدیر درس فردی است که بر اساس اهداف دانشی، احساسی و رفتاری هر درس، مدیریت برگزاری بهینه کلاس و فراهم نمودن شرایط مناسب برای بهره مند شدن دانش پژوهان از محیط آموزشی، پژوهشی و تربیتی (شامل: محتوای مناسب، تدریس اساتید، تالارهای گفتگو، نیازهای کمک آموزشی و ...) و پاسخگویی به ایشان را بر عهده دارد.  
 1. پاسخ به درخواستهای و مکاتبات دانش پژوهان
 2. ارسال و تصحیح تکالیف و تحقیقات دانش پژوهان
 3. پی گیری فعالیتهای آموزشی دانش پژوهان
 4. مدیریت تالارهای گفتگو
 5. برگزاری جلسات آنلاین
 6. برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم
 7.  تصحیح، اعلام نتایج و پاسخ گویی به اعتراضات دانش پژوهان
 8. شناسایی نیازهای پژوهشی و تربیتی دانش پژوهان و دانش پذیران و پیگیری پاسخگویی به آنها
 9. شناسایی و معرفی پژوهشگران، فعالان فرهنگی و دانش پژوهان برتر به مدیر دوره
مواد آموزشی
محتوای دروس توسط استادان برجسته این رشته به گونه ای که برای دانش پژوه قابل فهم باشد تدوین گردیده است و در مواردی که نیاز به توضیح داشته در استدیو تدریس شده و در قالب صوت و یا تصویر در محیط یادگیری جلسه به جلسه بارگزاری شده است.
در پایان هر جلسه سئوالاتی برای فهم بهتر محتوا و خودآزمایی طراحی شده است.
جلسات پرسش و پاسخی که در طول برگزاری کلاس های برخط(آنلاین) برگزار شده به عنوان کمک آموزشی قرار داده شده است.
شیوه آموزش
دانش پژوه می بایست محتوای بارگذاری شده را به دقت مطالعه کند و به سئوالات پایان هر جلسه پاسخ دهد.
به منظور تبیین اجمالی دروس و پاسخ به ابهامات علمی دانش پژوهان جلسات برخط(آنلاین) پیش بینی شده است.
     تبصره1: برنامه زمان بندی برگزاری کلاس ها از طریق میزکار به اطلاع دانش پژوهان رسانده می شود.
    تبصره2: در صورتی که برای درسی کلاس برخط (آن لاین )پیش بینی نشده بود دانش پژوهان می توانند   درخواست  خود را برای مدیر درس ارسال کنند در صورت به حد نصاب رسیدن افراد کلاس تشکیل خواهد شد.
به منظور فهم بهتر محتوا و تثبیت آن تکالیف درسی توسط مدیر درس در بخش تکالیف قرار داده می شود و دانش پژوهان در فرصت تعیین شده می بایست پاسخ آن را به همان بخش برای مدیر درس ارسال کند.
به منظور انجام مباحثات علمی بین دانش پژوهان و تبادل نکات علمی بین مدیران دروس و دانش پژوهان برای هر درس یک تالار گفتگو ایجاد می شود.
در صورت تشخیص مدیر درس طبق برنامه اعلام شده که اواسط ترم تحصیلی است امتحان میان ترم از نصف محتوای درس به صورت برخط به صورت چند گزینه ای یا تشریحی برگزار می شود.
امتحانات پایان ترم بر طبق برنامه اعلام شده به صورت برخط به صورت چند گزینه ای یا تشریحی برگزار می شود.

بر اساس نوع درس و به تشخیص مدیر درس برای بعضی دروس موضوع تحقیق تعیین می شود که دانش-پژوه می بایست براساس تحقیق که از منابع مختلف انجام می دهد و براساس فهم شخصی و مستندات علمی تحقیق خود را حداکثر در 15 صفحه از طریق میزکار (بخش تکالیف)  برای مدیر درس ارسال کند.
نمره هر درس بر اساس جدول زیر تعیین می گردد.

دروس فاقد تحقیق

ردیف

عنوان

نمره

1

آزمون پایان ترم

12

2

تکلیف

3

3

آزمون میان ترم

5

جمع کل نمره

20

 

 

دروس دارای تحقیق

ردیف

عنوان

نمره

1

آزمون پایان ترم

12

2

تحقیق

5

3

تکلیف

3

جمع کل نمره

20