زمان و شرایط ثبت نام به شیوه دانش پذیری
زمان ثبت نام برای ترم اول
بلافاصله پس از شروع ترم دوم، ثبت نام برای ترم اول سال تحصیلی بعد آغاز می شود. (اسفند ماه تا اواسط شهریور ماه سال بعد )
کلیه متقاضیان رشته های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی المصطفی (ص) می توانند به سایت دانشگاه www.ou.miu.ac.ir  برای ثبت نام مراجعه کنند.
در صورت تکمیل فرم ثبت نام نهایی و ارسال مدارک ، کد تحصیلی موقت برای ورود به دوره دانشپذیری برای متقاضیان در فاصله بین اول شهریور ماه تا 15 شهریور ماه ارسال می شود.
زمان شروع کلاسها در ترم اول
زمان شروع کلاسها در ترم اول در فاصله بین 15 شهریور تا اول مهرماه است که دانشپذیران می توانند دروس خود را در میز کار ببینند و فعالیت آموزشی خود را شروع کنند.
  امتحانات میان ترم در فاصله بین 20  آبان تا 10 آذر ماه است
 امتحانات پایان ترم در فاصله بین 5 دی ماه تا اول بهمن است
زمان ثبت نام برای ترم دوم
بلافاصله پس از شروع ترم اول ثبت نام برای ترم دوم سال تحصیلی بعد آغاز می شود. (مهرماه ماه تا اول بهمن ماه)
کلیه متقاضیان رشته های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی المصطفی (ص) می توانند به سایت دانشگاه www.ou.miu.ac.ir  برای ثبت نام مراجعه کنند.
در صورت تکمیل فرم ثبت نام نهایی و ارسال مدارک، کد تحصیلی موقت برای ورود به دوره دانشپذیری برای متقاضیان در فاصله بین اول بهمن ماه تا 10 بهمن ماه ارسال می شود.
زمان شروع کلاسها در ترم دوم
زمان شروع کلاسها در ترم دوم در فاصله بین 15 بهمن ماه تا اول اسفند ماه است که دانشپذیران می توانند دروس خود را در میز کار ببینند و فعالیت آموزشی خود را شروع کنند.
  امتحانات میان ترم در فاصله بین 10  اردیبهشت ماه تا اول خرداد است.
 امتحانات پایان ترم در فاصله بین 5 تیرماه تا اول مرداد ماه است
.
 
زمان و شرایط ثبت نام از طریق آزمون حضوری جامعه المصطفی(ص)
برای مطلع شدن از زمان و شرایط ثبت نام به سایت http://svp.edu.miu.ac.ir مراجعه کنید
.