مبلغ شهریه دانشگاه مجازی در مقاطع مختلف:

کاردانی: 35 یورو

کارشناسی: 57 یورو

کارشناسی ارشد:267 یورو

 

اطلاعات مربوط به پرداخت شهریه


1)      دانش پژوهان داخل ایران مبلغ شهریه را ترجیحاَ از طریق درگاه اینترنت یرداخت  نمائید.

2)      در صورت عدم پرداخت از طریق درگاه اینترنتی مبلغ شهریه را به شماره حساب 0103003351007 نزد

بانک صادرات واریز نمایید.

تذکر مهم : در صورت واریز غیر از درگاه اینترنتی، فیش و یا رسید واریز مبلغ شهریه را به ایمیل واحد شهریه  یا مسئول

شهریه ارسال نمایید.

3)      آدرس ایمیل واحد شهریه : pay@almustafaou.com

 قابل توجه دانش پژوهان ایرانی ساکن خارج :

در صورت امکان واریز وجه یوروئی از طریق ایران ، شماره حساب یوروئی دانشگاه به شرح ذیل می باشد .

نام بانک: صادرات                        کد بانک: 043                  شماره حساب:    0103003348944

4)      دانش پژوهان خارج ازایران، پرداخت مبلغ شهریه را از طریق ذیل اقدام نمائید :

-  واریز شهریه از همه کشورها به حساب دانشگاه مجازی از طریق بانک FNB  واقع در کشور آفریقای جنوبی امکان پذیر می باشد.

کشور:آفريقاي جنوبي  

FNB نام بانک :

کد بانک :255805 

شماره حساب :62510379193

Alamien charitable نام صاحب حساب :

SWIFT CODE: FIRNZAJJXXX

نکته: در هنگام واريز نام، نام خانوادگی و  شماره دانش پژوهي خود را ذکر نمائيد

5)      در صورت بروزهرگونه مشکل  یا سوال دررابطه با واریز شهریه، شما می توانید از طریق ایمیل واحد شهریه و

یا مسئول شهریه  به شماره تلفن32114102 025 ارتباط حاصل فرمایید.

6)      در صورت غیر فعال شدن میز کار به علت عدم پرداخت شهریه، پس از پرداخت مبلغ بدهی شهریه و ارسال تصویر فیش واریزی از طریق ایمیل ارائه شده ، میز کار ظرف دو روز کاری فعال میگردد.

7)      واحد محاسبه پولی مبلغ شهریه برای دانش پژوهان ساکن ایران، ریال و برای دانشجویان ساکن خارج از ایران یورو می باشد.

 

جدول تخیفات شهریه برای دانشجویان ورودی سالهای 3139 الی 4139 به شرح ذیل می باشد:

 

 

عنوان مشمول تخفیف

شرح وضعیت

میزان تخفیف

توضیحات

1

ممتازان هر ترم

هر نمیسال تحصیلی به تفکیک مقطع، رشته زبان                        و سال ورود به ترتیب با معدل 20،                                           از 19 تا 99/19 و از 18 تا 99/18و از 17 تا  99/17

به ترتیب 100، 80 و 70 و 60  درصد  شهریه ثابت ترم بعد

 

2

پایان‌نامه ممتاز

نمره 20

80 درصد شهریه پایان نامه

 

نمره 19 به بالا

60 درصد شهریه پایان نامه

3

کارکنان المصطفی(ص)

خود

60 درصد کل شهریه

 

همسر و فرزندان

50 کل شهریه

4

حافظان قرآن کریم

با تأیید معاونت فرهنگی دانشگاه

حافظان کل:100 درصد کل شهریه

حافظان دوسوم: 70 درصد کل شهریه

حافظان یک‌سوم:35 درصد کل شهریه

محاسبه تخفیف از زمان ارائه  تأییدیه اعمال می‌شود.

5

حافظان کل نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه

با تأیید معاونت فرهنگی دانشگاه

100 درصد کل شهریه

محاسبه تخفیف از زمان ارائه   تأییدیه اعمال می‌شود.

6

طلاب و دانش‌آموختگان المصطفی درحوزه‌های علمیه داخل و خارج کشور

طلاب حوزه‌های علمیه پس از احراز شرایط لازم                      و تأیید معاونت آموزشی دانشگاه.

100 درصدکل شهریه

 

7

تحصیل بیش از یک نفر از اعضای      درجه یک خانواده

تحصیل همزمان بیش از یک نفر از اعضای خانواده                 با تأیید معاونت آموزش

50 درصد کل شهریه برای هر نفر

افرادتحت تکفل یک فرد واحد

8

دانش‌پژوهان فعال در برنامه‌های       فرهنگی تربیتی و پژوهشی

در صورت معرفی معاونت مربوط دانشگاه به عنوان فعال      مطابق با آیین نامه فعالان فرهنگی­ _ تربیتی و پژوهشی

تا 30 درصد شهریه ترم

-

9

مقالات چاپ شده در مجلات یا  همایشهای معتبر و مرتبط

دانش­پژوهانی که دارای مقاله‌ای در همان ترم  باشند                 مطابق با آیین نامه معاونت پژوهشی دانشگاه

از 30 تا 80 درصد کل شهریه آن ترم

-

10

داوطلبان معرفی شده از نمایندگیهای   خارج از کشور المصطفی

-

50 درصد شهریه کل ترمها

-

نکته : در صورت شمول تخفیفاتی که نیاز به ارائه مدرک می باشد لطفاَ مدرک درخواستی را از طریق میز کار و قسمت درخواستهای دانشجویی ارسال نمایید.