مدارک ثبت نام

١) فرم تکمیل شده پذیرش.
٢) عکس 4×3 تمام رخ (dpi 400 مگاپیکسل)، مربوط به سال جاری.
٣)تصویر مدرک تحصیلی برای ایرانیان خارج از کشور  و غیر ایرانیان
٤)  تصویر مدارک هویتی بین المللی ،گذرنامه و کارت اقامت معتبر برای غیر ایرانیان 
 وبرای داوطلبان ایرانی مقیم خارج از کشور، شناسنامه،گذرنامه ،کارت ملی، کارت پایان خدمت و یا معافیت معتبر برای آقایان
5) فیش هزینه ثبت نامی
تبصره: داوطلبان ایرانی مقیم خارج از ایران، می بایست مدرک اقامت در کشور متبوع به مدت دو سال از آغاز تحصیل در دانشگاه را قبل از فارغ التحصیلی ارائه نمایند، در غیر این صورت از گرفتن مدرک محروم خواهند شد.