فراگیری دین حقی همگان در هر زمان در هر مکان
دانشگاه مجازی المصطفی (ص) به عنوان بخش مهمی از جامعة المصطفى(ص) العالمية و با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و همچنین آموزش دوره‌های کوتاه‌مدت مجازی در موضوعات و رشته‌های متنوع به افرادی که امکان تحصیل به شیوۀ حضوری ندارند خدمات آموزشی ارائه می‌دهد. استفاده از آخرین دستاوردهای فنی، ارائه رشته‌های متنوع اسلامی به زبان‌های زنده دنیا،  بهره‌جستن از اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی در ایران و دیگر کشورهای جهان و همچنین شهریه مناسب از دیگر مزایای تحصیل در این دانشگاه می‌باشد.  این دانشگاه همچنین با برگزاری وبینارهای زنده (کنفرانس‌های آنلاین) در موضوعات روز به هم‌اندیشی اساتید می‌پردازد

اهداف
  1. ترویج معنویت و اخلاق؛
  2. ایجاد بستر مناسب برای تحکیم پایه های معرفتی و ایمانی خرده جمعیت های مسلمان در جهان اسلام؛
  3. تربیت کارشناسان، اسلام شناسان و عالمان دینی پارسا در حوزه علوم اسلامی و علوم انسانی اسلامی با تمرکز بر هویت حوزوی دانشگاهی؛
  4. دستیابی به جایگاه بزرگترین تولیدکننده و انتشاردهنده اندیشه دینی در فضای مجازی؛
  5. رسیدن به جایگاه قطب علمی- آموزشی جهان اسلام در دنیای مجازی در گستره بین الملل؛
  6. تحکیم و تقویت همبستگی در جهان اسلام از رهگذر ایجاد اتحادهای استرات‍ژیک دانشگاه مجازی و حضور فعال در کلیه کشورها و فضاهای مجازی آموزشی دینی.