طراحی و مدیریت فرآیند دیجیتالی کردن محتوای تولید شده، برنامه نویسی و نرم افزار،‌ پشتیبانی فنی، شبكه و سخت افزار از جمله فعالیتهایی است كه در گروه فن‌آوری اطلاعات صورت می‌گیرد. آماده‌سازی بستر فنی ـ مهندسی آموزش مجازی‌ در پرتال  مشتمل بر سامانه مدیریت آموزش (LMS) سامانه مدیریت محتوای آموزشی (LCMS) و تأمین نرم افزارهای آموزشی و پژوهشی مورد نیاز معاونت‌ها،‌ گروه‌های علمی، اساتید،‌ دستیاران علمی و دانشجویان، بخشی دیگر از مأموریت این گروه است.