ایجاد مناسبات علمی آموزشی و تبادل تفاهم نامه‌ها و انعقاد قراردادهای آموزشی و ... میان دانشگاه مجازی المصطفی و مراکز علمی آموزشی داخل و خارج از کشور،‌ بستر سازی حضور در همایش‌ها و نمایشگاه‌های علمی بین‏المللی، توسعه نمایندگی‌های دانشگاه در كشورها، نشر مجلات دیجیتالی و زمینه سازی به اشتراك گذاردن واحدهای درسی تولید شده با دانشگاه‏ها و مراكز آموزشی داخلی و خارجی، بخشی از فعالیت‌های واحد ارتباطات و بین الملل به شمار می‌رود. تبلیغ و معرفی دانشگاه در رسانه‏‌های دیداری و شنیداری جهان( اعمّ از محلّی و یا ماهواره‌ای) در کنار رسانه‌های الکترونیکی، و پخش اطلاعیه‌ها و تبلیغات پذیرشی، و همچنین شناسایی کانال‌های ماهواره‌ای و یا شبکه‌های اینترنتی مناسب برای ارائه واحدهای درسی از طریق آنها و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این خصوص از دیگر وظایف این واحد است.